.
Renungan
“If today were the last day of my life, would I want to do what I’m about to do today?”


Sunday, September 17, 2017

Pengurusan Perubahan menurut McKinsey


Banyak pandangan tentang pengurusan perubahan telah diutarakan oleh berbagai pihak. Namun, saya suka dengan cara pandang McKinsey dalam video ini. 

Banyak idea yang diutarakan oleh McKinsey ini sejajar dengan apa yang sedang saya usahakan dalam Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) itu. 

So, IPO itu tidak lari dari apa kata konsultan bertaraf dunia ini. Syukur!


video

Kehidupan Sederhana


Saya suka dengan cara fikir wanita dalam video ini dalam menjalani kehidupannya. Jelas kepada saya bahawa beliau cuba untuk menjauhi hidupnya dari hutang. Hasilnya? Saya dapat rasakan hidup beliau lebih tenang dan gembira.

Seperkara lagi, walaupun manusia sekarang hebat dengan kemajuan teknologinya, dalam diam wujud sekelompok manusia yang saya lihat jumlahnya kian ramai mahukan kehidupan yang ringkas, lebih mementingkan nilai kehidupan dan lebih dekat dengan alam.

Saya rasa bagi kelompok manusia begini, mereka telah melihat bagaimana ramai manusia lain melalui kehidupan 'rat race' bagi mengejar sesuap rezeki amat-amat tidak menarik kepada mereka. Sudahnya mereka membuat keputusan untuk mencari alternatif kepada kehidupan 'rat race' itu.

Saya salute mereka! 


video

Penjelajahan ke Angkasa Lepas


Satu masa dulu, penjelajahan ke angkasa lepas begitu menjadi pemerhatian manusia sejagat. Namun, ada satu tempoh waktu penjelajahan ini menjadi senyap seketika. 

Apa yang menarik, akhir-akhir ini penjelajahan ini menjadi begitu sangat aktif. Ada yang telah memikirkan bagaimana untuk mencari punca tenaga, mencari punca bahan mentah dan yang lebih hebat lagi memikirkan untuk membina koloni manusia di luar bumi ini. 

Mungkin penjelajahan ini semakin aktif di waktu ini kesan daripada keadaan bumi ini semakin sesak dengan manusia dan mungkin juga ianya disumbangkan oleh kemajuan teknologi yang menyaksikan kos penjelajahan ini merudum jatuh. 

Renungi apa maksud video ini kepada diri. Moga bermenafaat ....


video

Disruption


Video berikut memberi selayang pandang maksud disruption dalam kehidupan kita ...


video


Adakah kita besedia menghadapi disruption dalam industri yang kita ceburi. Moga video di atas mampu memberi kesan kepada kita agar serious dengan fenomena ini. 


I City - Bandar Pintar?


Saya tertarik dengan pembangunan I City yang sedang dibangunkan tidak jauh dari rumah saya. Apa yang menarik ialah kerana saya sedang mengkaji maksud bandar pintar dan kesannya kepada kehidupan manusia

Saya ingin sekali melihat satu contoh bandar pintar. Mungkin I City boleh menjadi contoh baik apa maksud satu bandar pintar bagi membina pembangunan manusia secara lestari (sustainable) ...

Renungi video berikut.


video

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 5 of 5


Check

Bagi menyemak (check) pencapaian dan mengenalpasti jurang (gap) antara perancangan (plan) dan perlaksanaan (do), disyorkan unit bisnes menganjurkan sessi ‘retreat’ unit bisnes bagi membincangkan perkara ini. Sessi ‘retreat’ ini akan membincang kemajuan BMC, Borang 5W + 1H dan Borang Perbualan Prestasi secara spesifik.

Dalam ‘retreat’ ini juga, pemimpin Unit Bisnes perlu memutuskan apakah tindakan selanjutnya (action) bagi memastikan anggota kerja Unit Bisnes dalam landasan yang betul bagi mencapai matlamat/KPI peribadi mahupun berpasukan pada kualiti dan masa yang diperuntukkan.

Disamping mengadakan ‘retreat’ Unit Bisnes, juga akan diadakan konsultansi IPO yang akan dilaksanakan oleh para konsultan IPO terhadap pencapaian BMC Unit Bisnes, Borang 5W + 1H dan Borang Perbualan Prestasi secara spesifik. Para konsultan IPO akan memberi khidmat nasihat bagaimana untuk menambahbaik segala usaha-usaha yang berkaitan.

Bagi menimbulkan kesedaran dikalangan anggota kerja kepentingan usaha mereka ini, para konsultan IPO akan menggunakan satu ‘coaching’ kepada anggota kerja ini berdasarkan kepada borang dibawah;

Action

Hasil daripada ‘retreat’ Unit Bisnes dan sessi konsultansi IPO, segala tindakan selanjutnya yang dikenalpasti perlu direkodkan ke dalam ‘Sistem People Matter’ dan susulan berterusan oleh pemimpin Unit Bisnes terhadap apa yang telah direkodkan itu perlu dilaksanakan.


Pelapuran Konsultansi IPO

Selepas satu tahun kewangan atau satu jangkamasa yang dipersetujui dalam melaksanakan IPO ini, pihak konsultan IPO akan membantu Unit Bisnes untuk mengeluarkan satu lapuran berdasarkan pendekatan S.C.I.P.A.B. bagi melapurkan pencapaian Unit Bisnes. Lapuran ini sangat penting bagi merekodkan segala pelajaran yang dipelajari sepanjang tempoh perlaksanaan IPO tersebut. Ianya juga boleh digunakan sebagai testimoni Unit Bisnes bagi meningkatkan reputasi Unit Bisnes tersebut.

Nota: Kaedah pendekatan perlaksanaan IPO di atas mengambilkira penggunaan Intervensi BMC dan salah satu atau gabungan Intervensi Better Brighter/ 7 Habits/Let’s Talk, namun seperti yang dinyatakan sebelum ini, perlaksanaan IPO ini juga boleh dilaksanakan dengan menggunapakai setiap intervensi ini secara individu atau gabungan modul tertentu sesuai dengan keperluan Unit Bisnes itu.
    

Kelebihan Konsultansi IPO

1) Kemampuan mengubah mindset anggota kerja dari sekadar cara fikir operasi (operational mindset) kepada cara fikir bisnes (business mindset) dengan menekankan kepada kecemerlangan kompetensi teknikal dan fokus pelanggan. Ini terutamanya penting bagi menangani kecelaruan mindset anggota kerja unit bisnes di waktu ini.

 2) Kemampuan mencipta nilai (value creation) produk / perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan yang diukur berdasarkan ‘business results’ atau KPI yang dikehendaki oleh pelanggan secara terancang, berterusan dan secara bekerjasama oleh anggota kerja unit bisnes.

3) Kemampuan membangunkan kompetensi anggota kerja yang relevan (stay relevant) dengan keperluan masa kini secara terancang dan berterusan. Ini semestinya mencipta nilai (value creation) dan kemampuan bersaing di pasaran.

4) Pembangunan anggota kerja secara menyeluruh iaitu yang menyentuh pembangunan dari segi Intelektual, emosional, spiritual dan fizikal.

5) Pembinaan Empat ‘Thrust’ utama TNB (Building Trust & Relationships, Building Capacity, Building Performance and Building Growth) secara terancang dan berterusan dalam unit bisnes bagi membantu TNB mencapai segala aspirasi yang ditetapkan.

6) Mewujudkan sistem permantauan yang sistematik bagi memastikan kelangsungan kecemerlangan berterusan dan sentiasa ada penambahbaikan (Improvise) berdasarkan perubahan-perubahan semasa syarikat.

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 4 of 5


DO

Tahap ini dimulakan dengan berkongsi kaedah pembinaan Business Model Unit Bisnes melalui modul Business Model Canvas. Melalui modul ini, pemimpin dan anggota kerja Unit Bisnes mampu mengenalpasti dan merangka tentang Produk/Perkhidmatan, Pelanggan, Nilai Yang Dicadangkan (Value Proposition) menerusi Produk/Perkhidmatan dan Kaedah pembinaan Nilai Yang Dicadangkan dengan jelas dan mengetahui kaedah perlaksanaan kesemua perkara dengan cara yang praktikal dan berterusan.

Bagi memastikan perancangan dan perlaksanaan Business Model Unit Bisnes ini benar-benar berkesan, beberapa siri konsultansi Business Model akan dilaksanakan. Kekerapan konsultansi ini bergantung kepada keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut.

Disedari bahawa bagi melaksana apa yang telah dirancang di dalam Business Model Unit Bisnes itu, sikap dan kerjasama antara anggota kerja Unit Bisnes itu sangat penting bagi menjayakan usaha ini. Disedari juga bahawa satu siri tindakan khusus perlu dilaksanakan.

Usaha mempertingkatkan sikap dan kerjasama anggota kerja ini terbahagi kepada tiga bahagian utama seperti berikut;

1) Bagi menangani isu mindset - Intervensi Better.Brighter
2) Bagi menangani isu tabiat - Intervensi 7 Habits of Highly Effective People
3) Bagi menangani isu komunikasi - Intervensi Let’s Talk

Pemimpin Unit Bisnes boleh memilih untuk melaksana sebahagian atau seluruh intervensi yang dinyatakan di atas sesuai dengan cabaran yang dihadapi oleh anggota kerja Unit Bisnes.

Kesemua matlamat dan inisiatif yang dirancang dalam melaksana ketiga-tiga intervensi isu sikap dan kerjasama ini adalah berpandukan kepada matlamat dan inisiatif yang wujud dalam perancangan Business Model Unit Bisnes. Ini dibuat bagi memastikan penjajaran (alignment) perlaksanaan IPO secara keseluruhannya.

Sebelum memulakan Intervensi isu sikap dan kerjasama ini, satu perbincangan dengan pemimpin Unit Bisnes dibuat bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap dan Kerjasama. 
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan tentang Sikap & Kerjasama.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai (Dari BMC)

Berdasarkan kepada maklumat ini, pemimpin Unit Bisnes perlu memilih untuk melaksana sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk dengan nasihat daripada konsultan IPO.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan perlaksanaan sebahagian atau keseluruhan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi menangani cabaran isu sikap dan kerjasama.

Dua borang khusus Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk bagi mencapai matlamat individu (Borang Perbualan Prestasi) dan matlamat berpasukan (Borang 5W + 1 H) digunakan. Ianya ialah seperti berikut;.


Borang Perbualan Prestasi: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Peribadi


Borang 5W + 1H: Landasan Perancangan dan Perlaksanaan Matlamat atau KPI Kumpulan


Ketiga-tiga Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menggunakan dua borang yang sama ini agar tidak berlaku kecelaruan semasa melaksanakan matlamat/KPI individu dan berpasukan bilamana para anggota kerja telah melalui dua atau tiga intervensi ini.

Dalam sessi konsultansi ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala susulan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk ini menemui kegagalan.

Berikutnya, berbekalkan dari idea-idea Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang dihadiri, para anggota kerja diminta untuk melaksana matlamat atau KPI peribadi dan matlamat atau KPI berpasukan berdasarkan Borang Perbualan Prestasi dan Borang 5W + 1H di atas.

Semestinya usaha ini perlu sejajar dengan perancangan Business Model Unit Bisnes yang telah dirangka sebelum ini dan juga ini memang termasuk dalam kerja hakiki mereka dan bukan satu usaha tambahan kepada kerja hakiki mereka.

Maklumat dari kedua-dua borang ini pula semestinya direkodkan ke dalam ‘Sistem People Matter’ iaitu sistem online yang digunapakai oleh anggota kerja TNB bagi merekod Pembangunan Kompetensi, KPI dan inisiatif bagi mencapai KPI peribadi mahupun berpasukan.
Pemimpin Unit Bisnes perlu memantau perlaksanaan setiap matlamat/KPI peribadi dan berpasukan ini secara berkala dengan menggunapakai idea-idea dalam Intervensi Better.Brighter/7 Habits/Let’s Talk yang telah dihadiri serta melihat usaha memimpin ini dari kacamata 70:20:10 dan FED.

Perkara yang dinyatakan di atas boleh dirumuskan seperti rajah di bawah;
(Bersambung pada Bah 5)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 3 of 5


PLAN

Tahap ini dimulakan dengan mengadakan perbincangan bagi mengenalpasti perkara-perkara berikut;

1) Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja yang dipimpin.
2) Risiko atau ancaman akibat Kekuatan dan Kelemahan anggota kerja.
3) Matlamat Unit Bisnes atau Key Performance Indicator (KPI) yang mahu dicapai
4) Perancangan Strategik yang telah dirangka bagi mencapai matlamat Unit Bisnes.

Segala maklumat ini dipaparkan di dalam alat SWOT seperti di bawah bagi memetakan apa yang dibincangkan.
Berdasarkan daripada maklumat ini, satu konsultansi mengenai perancangan IPO akan diberikan kepada pemimpin Unit Bisnes tersebut untuk memperkukuhkan lagi pendekatan bagi mengembeling sumber manusia yang ada bagi mencapai matlamat Unit Bisnes tersebut berdasarkan kepada empat modul yang terkandung di dalam IPO itu sendiri. 

Dalam sessi perbincangan ini juga, pemimpin Unit Bisnes akan ditunjukkan bagaimana IPO ini bertepatan dengan kaedah 70 : 20 : 10 (70% sumber difokuskan untuk melaksana idea dalam seminar terhadap tugas, 20% sumber difokuskan untuk melaksanakan ‘coaching’ terhadap pengamalan ilmu dalam seminar terhadap tugas dan 10% sumber difokuskan untuk mendapatkan ilmu dalam seminar) dan konsep memimpin FED (Future + Engage + Deliver).

Persetujuan dan komitmen pemimpin Unit Bisnes tersebut sangat diperlukan bagi memastikan segala intervensi dan susulan Konsultansi IPO ini terlaksana bagi mencapai matlamat Unit Bisnes. Pengalaman menunjukkan bahawa kegagalan pemimpin Unit Bisnes memberi komitmen terhadap usaha ini bakal menyaksikan usaha Konsultansi IPO ini menemui kegagalan.

(Bersambung pada Bah 4)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 2 of 5


Penerangan Konsep Konsultansi IPO

Sebagai permulaan, satu alat pengurusan bernama Business Model Canvas (BMC) digunakan bagi mengenalpasti produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, pelanggan yang memerlukan produk atau perkhidmatan tersebut, nilai yang dimahukan oleh pelanggan menerusi produk atau perkhidmatan tersebut dan kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut menerusi produk/perkhidmatan kepada pelanggan mereka.
(0) - Produk atau Perkhidmatan yang ditawarkan.
(1) - Pelanggan yang memerlukan Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(2) - Nilai yang dimahukan oleh Pelanggan menerusi Produk atau Perkhidmatan tersebut.
(3 – 9) - Kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan nilai tersebut kepada pelanggan mereka.
Namun, apabila melaksana apa yang terkandung dalam BMC, selalu timbul masalah sikap dan kerjasama antara anggota kerja. Bagi membantu menangani isu sikap dan kerjasama dalam melaksanakan Business Model Canvas Unit Bisnes, disyor untuk melaksanakan tiga intervensi khusus berikut;
Bagaimana melaksanakan konsep Konsultansi IPO ini di dalam sesuatu Unit Bisnes itu?
Perlaksanaan konsep Konsultansi IPO ini dibuat dengan menggunakan pendekatan PLAN – DO – CHECK – ACTION (PDCA). Berikut diterangkan secara terperinci perlaksanaan Konsultansi IPO dengan menggunapakai pendekatan PDCA.


Perlaksanaan Konsultansi IPO menerusi pendekatan PDCA

Dalam melaksana IPO ini, ianya berpandukan kepada idea-idea yang terkandung di dalam empat modul asas seperti di bawah.
Nota: Konsultansi IPO ini akan dibuat mengikut keperluan sesuatu Unit Bisnes tersebut. Namun sebagai satu syor awal, disarankan sesuatu Unit Bisnes itu melaksanakan IPO seperti yang dinyatakan di bawah ini. Syor ini adalah hasil daripada pemerhatian dan pengalaman perlaksanaan IPO sebelum ini.

Rangkakerja syor perlaksanaan Konsultansi IPO ini ialah seperti rajah di bawah. Berikut akan di terangkan dengan terperinci bagaimana konsultansi IPO ini dilaksanakan berdasarkan rangkakerja ini
(Bersambung pada Bah 3)

Konsultansi Intervensi Pembangunan Organisasi (IPO) Bah 1 of 5
Situasi

Banyak Unit Bisnes baru ditubuhkan dengan dianggotai oleh anggota kerja yang datang dari pelbagai tempat berlainan hasil daripada penstrukturan organisasi di bawah inisiatif Value Unlocking Program (VUP).

Semestinya Unit Bisnes baru ini telah diamanah untuk mencapai matlamat yang ditentukan bagi mencapai hasrat yang terkandung di dalam Reimagining TNB. Mereka juga perlu mencapai matlamat tersebut dengan kadar segera bagi memastikan Unit Bisnes itu kekal relevan dalam keadaan pasaran yang sentiasa berubah.


Kerumitan

Namun, satu kerumitan yang sangat jelas ialah keupayaan anggota kerja dalam Unit Bisnes baru itu   untuk sama-sama mengembeling tenaga mereka agar mampu bekerjasama bagi mencapai matlamat     Unit Bisnes mereka dengan kadar segera.

Kerumitan ini makin kritikal memandangkan latarbelakang mereka yang berbeza serta tiada pengalaman bertugas dalam suasana bisnes.


Impak

Sekiranya kerumitan ini tidak ditangani, ianya akan menyebabkan Unit Bisnes itu gagal mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Bayangkan jika ini berlaku pada sebahagian besar Unit-Unit Bisnes baru, ianya semestinya akan mengekang pencapaian matlamat yang terkandung dalam strategi TNB seperti Reimagining TNB.


Syor

Bagi menangani cabaran ini, secara asasnya, Unit Bisnes ini perlu mengenalpasti terlebih dahulu perkara-perkara berikut;

- Produk atau Perkhidmatan yang ditawarkan.
- Pelanggan yang memerlukan Produk atau Perkhidmatan tersebut.
- Nilai yang dimahukan oleh Pelanggan menerusi Produk atau Perkhidmatan tersebut.
- Kaedah untuk mengembeling segala sumber yang ada bagi membina dan menyampaikan Nilai tersebut kepada pelanggan mereka.

Sekadar merancang empat perkara di atas tidak menjanjikan hasil tercapai kerana usaha juga perlu dibuat bagi menangani isu sikap dan kerjasama anggota kerja Unit Bisnes berkenaan agar rela untuk melaksana apa yang telah dirancangkan.

Konsultansi IPO mampu membantu merancang dan melaksana perkara ini. Berikut diterangkan mengenai Konsultansi IPO.

(Bersambung pada Bah 2)

Monday, August 14, 2017

Our Future


video

Value of LifeA little boy went to his old grandpa and asked, "What's the value of life?"

The grandpa gave him one stone and said, "Find out the value of this stone, but don't sell it."

The boy took the stone to an Orange Seller and asked him what its cost would be.

The Orange Seller saw the shiny stone and said, "You can take 12 oranges and give me the stone."

The boy apologized and said that the grandpa has asked him not to sell it.

He went ahead and found a vegetable seller.

"What could be the value of this stone?" he asked the vegetable seller.

The seller saw the shiny stone and said, "Take one sack of potatoes and give me the stone."

The boy again apologized and said he can't sell it.

Further ahead, he went into a jewellery shop and asked the value of the stone.

The jeweller saw the stone under a lens and said, "I'll give you 1 million for this stone."

When the boy shook his head, the jeweller said, "Alright, alright, take 2 24karat gold necklaces, but give me the stone."

The boy explained that he can't sell the stone.

Further ahead, the boy saw a precious stone's shop and asked the seller the value of this stone.

When the precious stone's seller saw the big ruby, he lay down a red cloth and put the ruby on it.

Then he walked in circles around the ruby and bent down and touched his head in front of the ruby. "From where did you bring this priceless ruby from?" he asked.

"Even if I sell the whole world, and my life, I won't be able to purchase this priceless stone."

Stunned and confused, the boy returned to the grandpa and told him what had happened.

"Now tell me what the value of life, grandpa is?"

Grandpa said, "The answers you got from the Orange Seller, the Vegetable Seller, the Jeweller and the Precious Stone's Seller explain the value of our life...

You may be a precious stone, even priceless, but, people will value you based on their financial status, their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk taking ability.

But don't fear, you will surely find someone who will discern your true value."

*Respect yourself.*

*Don't sell yourself cheap.*

*You are rare, Unique, Original and the only one of your kind.*

Better.Brighter untuk Pemimpin TNBR


Satu perkara yang amat mengujakan baru-baru ini ialah peluang untuk memfasilatator program Better.Brighter untuk sebilangan pemimpin utama TNBR, salah satu anak syarikat milik penuh TNB. Mana taknya, selama ini memang selalu saya rasakan pemimpinlah yang patut mengetahui dahulu kandungan program ini sekiranya satu perubahan itu perlu dilaksanakan.

Hasilnya? Lihatlah video berikut. Apabila pemimpin itu mula sedar mengapa (Why) dan bagaimana (How) untuk memimpin makhluk yang bernama manusia, memang mereka menjadi vibrant dan sudahnya mudah capai productivity revolution! video

Maksud Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, Allahuakbar dan Lahawlawala QuwwataillabillahilaliyyilazimKita selalu berzikir dengan menyebut zikir secara berturutan seperti berikut: Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, Allahuakbar dan Lahawlawala Quwwataillabillahilaliyyilazim. Tetapi berapa ramaikah dari kita yang mengkaji apakah maksud zikir-zikir tersebut. Saya rasa dari segi bahasa hampir semua dari kita tahu maksudnya. Cuma dari segi huraian maksud setiap zikir tersebut tidak ramai yang tahu. Pada artikel kali ini saya akan menerangkan huraian maksud zikir tersebut.

1.      Subhanallah

Subhanallah dari segi bahasa bermaksud Maha Suci Allah. Huraiannya ialah kita meyakini bahawa Allah itu Maha Bersih dan Maha Suci. Allah tidak melakukan kesilapan dan segala tindakanNya sentiasa betul. Saya bagi contoh. Di dalam dunia ini, ada manusia yang Allah pilih untuk beri hidayah dan ada manusia yang Allah pilih untuk tidak memberi hidayah. Ketahuilah bahwa Allah SWT itu langsung tidak memilih kasih. Sesiapa yang diberikan hidayah oleh Allah memang layak menerima hidayah itu berdasarkan usaha dan takdirnya manakala sesiapa yang tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, dia memang tidak layak menerima hidayah tersebut berdasarkan usaha dan takdirnya juga.

Allah SWT langsung tidak serupa dengan manusia yang suka pilih kasih apabila memberi sesuatu. Contohnya bos yang asyik pilih kasih apabila memberi markah cemerlang dan pangkat walaupun mungkin ada orang lain yang sama/lebih layak untuk menerima markah cemerlang dan pangkat tersebut. Contoh yang lain apabila seseorang lelaki itu berkahwin empat. Adalah mustahil untuk dia menyintai keempat-empat isterinya dengan sama rata. Soal hati itu tidak dikira berdosa kerana itu sifat semulajadi manusia. Yang penting dia mestilah berlaku adil terhadap isteri-isterinya dengan memberikan hak mereka seperti nafkah zahir dan batin, giliran yang bersesuaian dsb.

2.      Alhamdulillah

Alhamdulillah dari segi bahasa bermaksud segala puji itu hanya untuk Allah. Dari segi huraian maksudnya segala yang kita ada, semuanya adalah milik Allah. Apabila ada orang yang memuji kita samaada hebat, hensem atau kaya, kembalikanlah pujian tersebut kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Janganlah kita merasa hebat dengan apa yang kita miliki samaada ilmu, pangkat, harta dsb kerana semuanya adalah kurniaan dari Allah. Ada orang yang merasa dia hebat kerana berjaya menjawat pangkat yang tinggi dalam syarikat. Siapakah yang telah memberikannya otak dan kepandaian sehingga dia layak menjawat jawatan tersebut? jawapannya ialah Allah. Sebenarnya segala yang kita ada, semuanya adalah milik Allah. Di akhirat nanti, kita akan ditanya oleh Allah apakah yang telah kita buat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ucapkanlah Alhamdulillah juga untuk bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.

Ucapan ALHAMDULILLAH yang diucap dengan ikhlas nescaya akan dibalas dengan Rahmat dariNya
dan sesiapa yang diberi Rahmat olehNya. Insya Allah akan bertambah nikmatnya

3.      Lailahaillah

Maksud Lailahaillah ialah tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dari segi huraian maksudnya kita hanya patut menyembah Allah semata-mata dan bukannya benda-benda lain di dunia ini. Kalau zaman dulu, masyarakat jahiliah menyembah berhala. Tapi zaman sekarang ini ada manusia yang bertuhankan benda seperti wang, wanita, pangkat, manusia dsb. Maksud bertuhankan benda ini ialah sanggup melakukan apa sahaja tidak kira halal atau haram untuk mendapatkan benda tersebut. Wang, wanita, pangkat dan lain-lain tidak salah untuk dimiliki tetapi perlu dimiliki dengan cara halal seperti bekerja, berkahwin dan jujur. Bukan dengan cara haram seperti menipu, mencuri, makan rasuah, berzina dsb. Ada orang yang sanggup bekerja dengan kuat tanpa menghiraukan solat 5 waktu kepada Allah SWT. Bukankah seolah-oleh dia telah bertuhankan wang dengan mengabaikan Allah SWT? Bukankah dia seolah-olah telah syirik kepada Allah SWT? berhati-hatilah dengan syirik kerana syirik termasuk dalam dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT kecuali dengan bertaubat Nasuha iaitu taubat yang bersungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi dosa tersebut.

4.      Allahu Akbar

Dari segi bahasa Allahu Akbar bermaksud Allah Maha Besar. Huraian bagi maksud Allahu Akbar ialah Allah itu Maha Besar dan Hebat. Dia boleh berbuat apa sahaja yang dia kehendaki dan tiada siapa yang boleh mempertikaikan segala tindakanNya itu. Tiada siapapun yang layak menyoal Allah tentang segala tindakan dan keputusanNya bahkan makhluklah yang akan disoal oleh Allah SWT di akhirat nanti tentang apa yang mereka kerjakan.

Allah berfirman: Dia (Allah) tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. (Al-Anbiya' 21:23)

Sesungguhnya ilmu Allah itu Maha luas. Sekiranya dibuat perbandingan ilmu Allah dengan ilmu makhluk itu, ilmu Allah itu seumpama satu lautan yang luas sedangkan ilmu makhluk itu seumpama setitis air dari lautan tersebut, bahkan lebih sedikit dari itu. Jadi layakkah kita mempertikaikan keputusan Allah terhadap kita dengan ilmu kita yang sedikit ini? Oleh itu, kita tidak boleh sama sekali membesarkan benda lain selain dari Allah SWT. Kesemua kita adalah hamba Allah yang tertakluk kepada hukum syariat yang telah ditetapkanNya. kita mestilah mengikut segala hukum syariat Allah untuk membesar dan mengagungkanNya.

5.      Lahawlawala QuwwataillabillahilAliyilAzim

Maksud Lahawlawala QuwwataillabillahilAliyilAzim ialah tiada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Dari segi huraian maksudnya kita hendaklah takut hanya kepada Allah dan bukan kepada makhluk kerana makhluk itu langsung tiada kuasa. Kekuasaan makhluk itu hanya sekadar yang diizinkan oleh Allah SWT. Janganlah takut dengan hantu, orang yang berpangkat besar, orang kafir, orang munafik, orang jahat dsb. Takutlah hanya kepada Allah SWT. Sesiapa yang takut kepada Allah SWT, semua makhluk akan takut kepadanya kerana tidak kira siapa sahaja langsung tiada kuasa untuk menyakiti diri anda kecuali diizinkan oleh Allah SWT.

Akhir kata, di antara fadhilat berzikir dengan Subhanallah, Alhamdulillah, Lailahaillallah, Allahuakbar dan Lahawlawala Quwwataillabillahilaliyyilazim adalah seperti 3 hadis berikut:

Hadis 1

Ketika Siti Fatimah r.a. puteri baginda Rasulullah s.a.w. merayukan halnya kepada baginda dengan berkata:

"Ya Rasulullah, berikan kepadaku seorang hamba (khadam) agar aku dapat mengatasi kesukaran-kesukaran yang ku alami dalam menyelenggarakan urusan-urusan rumah-tangga ku." Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Hendaklah kau ucapkan: SUBHANALLAHI sebanyak 33 kali ALHAMDULILLAHI sebanyak 33 kali dan ALLAHU AKBAR sebanyak 34 kali sebelum tidur di malam hari."

Lantas baginda Rasulullah s.a.w. bersabda lagi: "Ini lebih baik bagimu daripada khadam yang kau mintakan itu."


Hadis 2

Dari Abu Hurairah R.A meriwayatkan bahawa satu ketika baginda Rasulullah S.A.W datang kepada kami dan bersabda: Ambillah perisai untuk melindungi kamu! Para sahabat R.Anhum bertanya: Ya Rasulullah, adakah musuh akan datang? Baginda bersabda: Ambillah perisai untuk melindugi kamu dari api neraka. Bacalah : Subhanallah, Alhamdulillah, Laailahaillallah, Allahuakbar, Walahaulawalakuataillabillah, - Sesungguhnya kalimat ini akan datang pada hari kiamat kepada pembacanya dan akan melindunginya dari sebelah hadapannya, disebelah belakangnya, dikanannya dan dikirinya dan inilah amal kebajikan yang sentiasa mendapat ganjarannya. (HR Tabrani. Majma`ul Bahrain).

Keterangan

Dalam hadith dinyatakan "Kalimat ini akan berada dihadapan pembacanya: bermaksud ialah dia akan menjadi penyokong dan pembela untuknya. Dan :berada disebelah belakang, kanan dan kirinya" bermaksud dia akan melindungi pembacanya dari segala azab dan siksa.

Hadis 3

Riwayat Muslim menjelaskan bahawa barangsiapa bertasbih (Subhanallah) setiap kali selesai solat sebanyak 33 kali, bertahmid (Alhamdulillah) sebanyak 33 kali dan bertakbir (Allahu Akbar) sebanyak 33 kali, kemudian digenapkan dengan mengucapkan Lailaha Illallah Wahdahula Syarikalahu Walahulhamduyuhyi Wayumitu Wahuwa Ala Kulli Syaiin Qadir, nescaya akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.

Big Data and Infogram


Big Data? Satu pendekatan yang menarik menerusi penggnaan infogram. Saksikan video berikut ...


video

Fenomena No 1 dalam Kehidupan"Zul, nanti aku akan potong engkau (untuk dapat no. 1)"

"Tak apalah, engkau pergilah. Aku tak berlumba dengan sesiapa..."

Kita telah lama membesar dalam sistem no. 1 dan no. akhir. Jadi masing-masing nak menang jadi no. 1. Masing-masing tak nak kalah.

Dalam kelas paling pandai, tetap akan ada pelajar no. 1 dan no. akhir. Mana2 pelajar pun akan rasa malu kalau dapat no. akhir walaupun dia sebenarnya dah cukup pandai berbanding pelajar kelas lain.

Dengan adanya sistem no. 1 dan no. akhir, tak ada pelajar yang sudi ajar kawan-kawannya sama2 cemerlang dalam pelajaran. Mesti mereka akan fikir, kalau kawan dia lebih pandai, maka peluang dia dapat no. 1 semakin tipis!

Masa sekolah menengah dulu, saya pernah dapat no. akhir di sekolah yang "paling pandai". Saya rasa malu dan rendah diri di sekolah walaupun keputusan SPM saya agak cemerlang bila compare dengan pelajar sekolah lain.

Masa di universiti, keputusan SPM yang pernah saya dapat itu dipandang hebat oleh kawan-kawan walaupun saya masih anggap sayalah pelajar paling bodoh semasa di sekolah dulu. Saya fikir, mungkin ada yang tak kena pada sistem no. 1 tu.

Dalam kehidupan, realitinya tak begitu. Tak ada sistem no. 1 dan no. akhir. Mereka yang hanya fikir nak berjaya seorang diri dan menjadi no. 1 tak akan berjaya dalam hidup. Mereka paling berjaya dalam hidup ialah siapa yang dapat menjayakan lebih ramai orang dan memberi lebih banyak manfaat dalam hidup orang lain.

Setiap orang boleh jadi nombor 1 untuk kehidupannya sendiri sebab kita semua tak berlumba dengan sesiapa. Kita membina kehidupan kita sendiri.

Entrepreneur - solving other people problems


Ingin menjadi seorang entrpreneur? Apa perkara paling penting yang perlu anda ketahui agar bisnes anda itu berjaya? Saya yakin jawapannya ada dalam video berikut ...


video

Cerita Pemuda dan Secawan SusuDikisahkan seorang pemuda datang kepada seorang alim dan berkata:

"Saya seorang lelaki yang mempunyai hawa nafsu yang kuat. Saya tidak dapat menahan diri dan mata dari melihat orang yang lalu lalang di bazar atau pasar. Apa perlu saya lakukan untuk menahan diri saya?".

Orang alim itu memberikannya secawan penuh air susu dan mengarahkannya untuk menghantar ke satu alamat dengan syarat dia tidak boleh menumpahkan air susu tersebut walau sedikitpun.

Dia akan ditemani seseorang untuk mengawasinya dan jika ia menumpahkan air susu tersebut maka dia akan dipukul dengan kuat.

Akhirnya pemuda tersebut berjaya menghantar air susu itu ke tempat yang diarahkan tanpa tumpah walau sedikitpun.

Orang alim bertanya kepadanya:.

"Apakah dan siapakah yang kamu lihat sepanjang perjalananmu tadi?"

Pemuda itu menjawab:

"Saya tidak sedarpun apa apa yg berlaku di sekeliling saya sebab saya asyik memberi tumpuan kepada air susu yang saya bawa, takut bertumpah dan saya pasti malu jika dipukul di khalayak ramai."

Orang alim pun berkata:

"Situasi yang sedang kamu hadapi samalah seperti keadaan orang yang beriman. Orang beriman bimbang Allah akan menghinanya di hadapan ramai orang pada hari kiamat, jadi imannya itu tersimpan kukuh didalam hatinya."

Pengajaran:

Orang yang sentiasa menjaga tindakan didalam kehidupan ataupun berhati hati dan bersungguh sungguh menjaga imannya, takut berbuat dosa dan tidak menghiraukan pandangan manusia kerana Allah SWT semata mata, mereka akan lebih fokus kepada hari pengadilan atau hari pembalasan.

4Cs - 21st Century Learning


Dunia berubah. Corak pembelajaran pun berubah. Jika mahu excel dalam dunia sekarang, 4Cs yang berikut perlu diambil berat.


video

This is top class!A man walks into a restaurant with a full-grown ostrich bird behind him.

The waitress asks them for their orders.

The man says, 'A hamburger, fries and a coke,' and turns to the ostrich, 'What's yours?'

'I'll have the same,' says the ostrich.

A short time later the waitress returns with the order 'That will be $9.40 please,' and the man reaches into his pocket and pulls out the exact change for payment.

The next day, the man and the ostrich come again and the man says, 'A hamburger, fries and a coke'

The ostrich says, 'I'll have the same'

Again the man reaches into his pocket and pays with exact change.

This becomes routine until the two enter again.

'The usual?' asks the waitress.

'No, this is Friday night, so I will have a steak, baked potato and a salad,' says the man.
'Same,' says the ostrich.

Shortly the waitress brings the order and says, 'That will be $32.62.'

Once again the man pulls the exact change out of his pocket and places it on the table.

The waitress cannot hold back her curiosity any longer.

"Excuse me, sir. How do you manage to always come up with the exact change in your pocket every time?"

Says the man, "Well, several years ago I was cleaning the attic and found an old lamp. When I rubbed it, a Genie appeared and offered me two wishes.

The first wish I asked was that if I ever had to pay for anything, I would just put my hand in my pocket and the right amount of money would always be there."

The waitress said "That's brilliant! Most people would ask for a million dollars or something, but you'll always be as rich as you want for as long as you live. How smart of you!''

"That's right. Whether it's a gallon of milk or a Rolls Royce, the exact amount of money is always there" says the man proudly.

The waitress asks, "But, what's that ostrich all about?"

The man sighs, pauses and answers with a heavy heart, "My second wish was for a tall chick with long legs who accompanies me wherever I go and agrees with everything I say".


MORAL OF THE STORY: Men's brains work brilliant until they start thinking about a woman!!

Saturday, July 1, 2017

With A Piece Of Chalk


Saya tertarik dengan video ini kerana ianya mengingatkan kepada saya bahawa walau apa pun kedaan kita, sesekali jangan alpa untuk teruskan 'sharpen the saw' segala ilmu dan kemahiran saya. Video ini benar-benar menyedarkan saya tentang cerita saya sebelum ini. Moga kita semua mendapat kekuatan untuk amal ini semua ... 

video

Its Up To You


Saya terkenang siang tadi semasa discuss dengan anak saudara saya, Azam mengenai kaedah perancangan masadepannya. Semasa perbincangan itu tadi, saya terfikirkan tentang sesuatu yang saya ucapkan kepada Azam bahawa segalanya yang kita pilih adalah keputusan kita walaupun dalam keadaan kita mengatakan kita menuruti orang lain kerana pada saat itu, keputusan kita adalah menuruti orang lain. We have a good laugh tentang kenyataan ini. 

Sempena untuk mengingati cerita di atas, saya ingin kongsikan satu video disini yang simply bertajuk 'Its Up To You' :) 

video

Integriti Terhebat


Integriti terhebat seorang pengembala kambing. Semuanya bermula kerana beliau sedar Tuhan nampak setiap tindak tanduk beliau dan sesungguhnya beliau sangat takut dengan kemurkaan Tuhannya.

Kita bagaimana?

video

Issy Simpson Magic


Pertama kali saya menonton video ini, saya bukan sahaja tertarik dengan magic yang dipersembahkan oleh Issy Simpson ini tetapi saya juga amat teruja melihat keberanian dan kepetahan gadis kecil ini. Persoalan yang timbul dalam diri saya ialah apakah bentuk pendidikan yang diterima oleh Issy sehingga beliau mampu laksanakan ini semua? Apapun mari sama-sama kita tontoni persembahan magic 'little witch' ini ...

video

Peaks and Valleys


Baru-baru ini semasa saya menyemak semula video-video yang pernah saya bangunkan sebelum ini, saya terserempak dengan video pendek ini. Saya senyum sendirian kerana mengingat kembali kandungan video ini yang telah disunting berdasarkan satu buku yang pernah saya baca satu ketika dahulu iaitu 'Peaks and Valleys'. Mesti saya katakan kandungannya sangat berguna untuk diri saya sendiri. Apa kata tuan puan renungi kandungan video ini dan mana tahu ianya juga penting untuk kehidupan tuan puan juga ... 

video

Pesan Kehidupan Di Dunia


Pertama kali saya menonton video ini, saya benar-benar teruja dengan pesanan dari 'little girl' ini yang sangat bersahaja dan penuh dengan 'love'. Saya boleh merasakan keikhlasan 'little girl' ini. Ini semua buat saya terkenangkan bahawa sekiranya para pendakwah dapat menggunakan approach ini, lagi mudah orang menerima apa yang mahu disampaikan ...

video